Lasering av betongoverflater har de siste 10 år økt markant i Europa. I takt med mer bruk av eksponert betong samt sammensmelting av arkitektur, design og kunst har forventning til homogenitet i betongoverflater fra arkitekter og byggherrers side økt.

Lasering er en semi-transparent behandling som forsterker opplevelsen av overflatestruktur og kan gjennom kuløren gi flaten en estetisk merverdi. Den er som oftest pigmentert og vil gi en mer variert og levende overflate enn ved malte flater. Lasering øker i tillegg bestandigheten av overflaten. Gjennomsiktigheten til lasuren tillater den dynamiske nyansen på betongoverflaten å skinne gjennom.

Lasering for å gi homogenitet av grå og hvite overflater er mest utbredt. Lasering har mange fordeler: Kan pigmenteres etter valg Har høy bestandighet mot lys og UV-stråling, sopp- og algevekst Er slitesterk Er smussavvisende Er vannavstøtende og oljeavvisende Ved å variere mengden tilført pigment kan produktet brukes til enten å endre overflatens farge eller til å homogenisere en overflates utseende. Lasering kan brukes på både ny og gammel betong.t

Silikatlasur er mineralsk og reagerer kjemisk med betongen til å bli en del av selve underlaget uten å være et belegg. Forbehandlingen består i rengjøring av flaten for formolje og eventuelt annen type belegg. Overflaten må være ren uten rester av gammel overflatebehandling. Siden reparerte partier har et annet sug enn den uskadede flaten, må eventuelle reparasjoner grunnes. Arbeidene må ikke foretas i temperaturer under 5 °C, sterk varme eller regn. Grunningen foregår ved påføring av silikatfiksering (vannglass). Forfiksering er klar silikatfiksering utspedd med tre deler vann og påføres oftest med kost.

Sluttbehandlingen, som skjer med ett eller to pigmenterte sjikt, gjør overflaten mer mettet og mindre sugende. Anvend ren fiksering pigmentert til ønsket kulør. For fargesetting må det benyttes pigmenter som er forenlige med vannglass. For å oppnå det ønskede resultat må det eksperimenteres med pigmentandel og påføringsmengde.

Akryllasur har mye til felles med silikatlasur. Heller ikke den blir et belegg, men trenger seg kapillært inn i yttersjiktet og gir en diffusjonsåpen, vannavvisende og bestandig overflate. Akryllasur kan være både vannbasert og løsemiddelbasert..