Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

Frilagte overflater

Frilegging av tilslaget i betongoverflaten var tidligere den vanligste for­men for behandling av betongelementfasader. Metoden er fortsatt aktuell og gir bestandige overflater med jevn og sikker kvalitet. Det grove steinmaterialet som skal frilegges, legges i et eget sjikt med en spesielt tilpas­set forsatsbetong mot en formflate som er påført en overflateretarder. Steinmaterialene som frilegges, kan variere fra hvit marmor til rød porfyr, gul kvartsitt og blåsvart larvikitt. Det er mulig å frilegge elemen­tenes kantflater ved hjørner, skrå flater og lignende. Tilslag med glatt overflate, som rundsingel, er delvis selvrensende og godt egnet i områder med sterk luftforurensning.
Les mer om firlagte overflater her