Overflatebehandlingsmaterialer deles inn i to kategorier: filmdannende belegg og impregneringer/støvbinding.
Maling og lasurer er tradisjonelt typiske eksempler på filmdannende belegg.

Når det gjelder impregneringer, skiller vi mellom hydrofoberende (vannavvisende) og poreblokkerende impregneringer.
Det er en rivende utvikling når det gjelder materialer, produkter og utførelsesmetoder og vi har gruppert etterbehandling inn i 4 undertemaer  - selv om disse delvis er overlappende.