Ved å velge riktig maling, er det å male en betongflate et relevant alternativ for fargesetting av betongoverflatene. Spesialmalinger for betong har vist seg å ha lang levetid. Erfaring viser at disse kan være vedlikeholdsfrie og fargeekte i mer enn 15 år. Det tilsvarer rengjøringsintervallet for vedlikeholdsfrie fasader. Maling er samtidig en av de billigste overflatebehandlinger for betong og kan med fordel benyttes der kostnadsrammene er trange. Høyttrykkssprøyting av maling gir et billig og bra resultat. Har man valgt å benytte betongelementfasader, males disse som oftest på betongfabrikk.

Maling kan vanskelig trenge dypt inn i tett betong. For å gi tilfredsstillende heft må overflaten være fast og fri for rester av formolje. Løst sementslam i overflaten bør fjernes og skadede partier repareres og grunnes før maling. Betong holder lenge på fuktigheten, og betongmalingen bør derfor være diffusjonsåpen slik at fuktighet kan slippe ut. Enkelte malinger krever at fuktinnholdet ligger nede på 2–5 vektprosent, men det finnes malinger som kan påføres allerede 16–18 timer etter støping. Man har opplevd at maling kan flasse av selv etter kort tid. Dette har som regel sammenheng med at det er valgt en diffusjonstett maling. Silikatmaling er en malingstype som er basert på vannglass som bindemiddel, og finnes både som en- og tokomponent og i ulike typer former Denne typen maling reagerer kjemisk med mineralske underlag som puss og betong og er i de fleste tilfeller meget diffusjonsåpen. Begrensningene for bruk er at eksisterende underlag må være ubehandlet. Det er også visse fargemessige begrensninger.

 

Silikonhartsmalinger (silikonemulsjon) kan klassifiseres som en hybrid type maling der bindemiddelet er en kombinasjon av silikonharpiks og lateks. Egenskapene kan variere fra type til type, men er i de fleste tilfeller meget diffusjonsåpne med lavt vannopptak. Tilsvarende som for silikatmalingen finnes også ulike former for pastapuss. I motsetning til silikatmaling kan denne typen maling også normalt brukes på tidligere behandlede flater og er i utførelse enklere å håndtere enn silikatmaling.

Lateksmalinger er en samlebetegnelse på flere typer organiske malinger der bindemiddelet kan bestå av en eller flere ulike plasttyper. Malingene er på vannbasis, og egenskapene og egnethet varierer mye fra type til type. Siden lateksmalinger for det meste er diffusjonstette, er det få typer som egner seg til utvendig bruk der man kan regne med fuktvandring innenfra.

Akrylmalinger kan klassifiseres som en undergruppe av lateksmalingene og kan påføres fuktig underlag. Malingene har generelt god heft og værbestandighet og gode karbonatiseringsbremsende egenskaper i betong. Dette gjør malingene godt egnet for å bedre armeringens korrosjonsbeskyttelse. Pliolite-malinger er ikke vannbaserte, men gir svært god heft selv på dårlig underlag, er frostbestandige og til en viss grad diffusjonsåpne.

Polyuretan- og epoksymalinger er spesialprodukter som brukes for å beskytte betongen mot større nedbrytning og slitasje. Eksempler på dette kan være industri, renseanlegg og landbruk, men også næringsmiddel-industri og sykehus, hvor det er høye krav til rengjøring. Produktene er i dag for det meste løsemiddelfrie, og egenskaper som for eksempel diffusjonsåpenhet vil variere mye fra type til type.