Kostet/skurte overflater

Børstet overflate (også omtalt som børsteslipt) er et alternativ til sliping. .Metoden fjerner sementpastaen i overflaten og eksponerer deler av tilslaget uten at det blir frilagt. Etter noen timers herding kan betongoverflaten børstes med en roterende børste. Trådene i stålbørstene som benyttes, er belagt med diamantstøv.

Overflaten har selv på kort avstand utseende til en slipt overflate, men blir noe mattere og får en ru struktur. Vannspyling er en alternativ metode for frilegging av betong og kan gjøres med eller uten bruk av retarder. Frileggingsdybden bestemmes av trykket på vannstrålen og betongens fasthet. Ved å kombinere med børsting med en myk kost får man en jevnere overflate.Kosting av overflaten er et godt alternativ til glatt betong.

Kosting med stålbørste kan gi et fint mønster. Piassavakost og myke børster gir alternative strukturer. Overflaten er robust, utførelsen er rimelig, og betongen får variert lysspill og skyggevirkning. Kosting kan kombineres med farget eller malt betong. For å oppnå ensartet struktur må kostestrøkene alltid tas i samme retning. Rulling kan utføres på stålglattet eller brettskurt flate med vanlig malerull. Underlaget og rulltype vil sammen bestemme strukturen.Stopling med piassavakost etter utstøping gir en overflate som minner om sprøytepuss. Både kosting, rulling og stopling gir jevnere farge og struktur enn glatte betongflater.