Frilagte overflater

Frilegging av tilslaget i betongoverflaten var tidligere den vanligste formen for behandling av betongelementfasader. Metoden er fortsatt aktuell og gir bestandige overflater med jevn og sikker kvalitet. Det grove steinmaterialet som skal frilegges, legges i et eget sjikt med en spesielt tilpasset forsatsbetong mot en formflate som er påført en overflateretarder.

Etter støping og tidlig herding, vaskes sementslammet i overflaten bort slik at tilslagsmaterialene trer tydelig frem. Graden eller dybden av frileggingen kan varieres med valg av ulike overflateretardere.

Steinmaterialene som frilegges, kan variere fra hvit marmor til rød porfyr, gul kvartsitt og blåsvart larvikitt. Det er mulig å frilegge elementenes kantflater ved hjørner, skrå flater og lignende. Tilslag med glatt overflate, som rundsingel, er delvis selvrensende og godt egnet i områder med sterk luftforurensning. Metoden kan også benyttes ved plasstøpte konstruksjoner, men resultatet er vanskeligere å kontrollere. Frileggingsdybden bestemmes av type retarder som velges. Den svakeste typen, ofte benevnt som miniretarder, gir om lag samme frilegging som sandblåsing, mens andre gir frileggingsdybder på opptil 7–8 mm.

Partielt frilagt betong kan gjøre betongflater mer spennende. Frilagte felter kombineres med profilerte områder i grå, farget eller malt betong. Man kan overføre et mønster, en tekst, en logo eller et foto til en betongoverflate ved bruk av såkalt grafisk betong. Dette er i realiteten en type partiell frilegging. Streker eller eventuelt punktene i rasteret til et foto overføres til tilsvarende punkter med retarder på store ark av kraftig papir som så legges i bunnen av støpeformen. Etter støping, avforskaling og spyling av den ferske betongflaten gir retarderpunktene tilsvarende frilegging av elementoverflaten. Kontrasten oppstår ved forskjellen i tekstur og kulør mellom den upåvirkede betongflaten og det underliggende, frilagte tilslaget. Produksjonsmetoden gjøres fortrinnsvis på horisontale flater og egner seg derfor best ved prefabrikasjon.