Forskalingsavtrykk

For plasstøpte vegger benyttes med få unntak forskjellige varianter av systemforskaling. Forskjellige forskalingssystemer har ulike løsninger for plassering av forskalingsstagene. Plasseringen er en konsekvens av formens modul­system. Hullene etter stagene kan benyttes for å skape et mønster som likevel er avhengig av forskalingstypen og skjøtene.

Plasseringen av skjø­ter og stag bør planlegges i samarbeid med entreprenør og arkitekt og bør være en del av prosjektbeskrivelsen. Skjøtene mellom de forskjellige enhetene i systemforskalingen er avhengige av modulsystemet og målene på forskalingsenhetene.

De forskjellige forskalingssystemene gir ulike markeringer der forskalings­enhetene møtes, og resulterer i et mønster beroende på forskalingstek­nikken.  Etterbehandling av skjøtene for å prøve å fjerne dette mønsteret er sjelden vellykket. Kryssfiner er i dag det vanligste forskalingsmaterialet både ved plasstøpte konstruksjoner og ved prefabrikkering. Mest brukt er plastbelagt kryssfiner, som gir en betongoverflate med meget fin  overflatestruktur.

Bruk av bordforskaling var den tradisjonelle og eneste måten å forskale på før vi fikk forskalingslemmer av kryssfiner. Nå benyttes bordforskaling hovedsakelig når arkitekten gjerne vil ha det spesielle uttrykket man opp­når ved denne typen forskaling, eller ved kompliserte geometriske former.

Hvis det er ønskelig å gi betongoverflater som er støpt med treforska­ling, en jevnest mulig gråtone, bør trevirket i forskalingen spesifiseres på forhånd. For å skape mønster i overflaten kan det legges høvlede lek­ter i formen. Lektene må gis en fas- eller trapesprofil for å oppnå et godt resultat ved avformingen. Matriser er betegnelsen på en mønstret formhud som legges inn og fes­tes til formsidene.

Matriser kan være av polyuretan eller syntetisk gummi og finnes i mange varianter og mønstre. For å få overflater som følger formen uten porer eller andre støpefeil, er det vanlig å benytte selvkomprimerende betong (SKB). Denne er svært lettflytende og behøver ikke komprimering ved bruk av vibrator