BETONGstudio inviterer til «mange-til-mange»-samling

Arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, entreprenører, utbyggere og håndverkere inviteres til faglig samling og utveksling av erfaringer.

Tema: MILJØKRAV til betongen
Dato: 2. april 2019
Tid:  13.00 – 16.00
Sted: BETONGstudio –Sørligata 8b (kart)
Arrangementene er i regi av: BETONGstudio og Byggutengrenser
Arrangementet er gratis.

PÅMELDING

Hvordan påvirker miljø-krav de ulike delene av arbeidet med den synlige betongen?

  • Nye krav – hvordan følges de opp?
  • Viktige poeng og relevante argumenter. Hva er fakta, hva er medie-tolkninger?
  • Konsekvenser for estetikk. Synes det? Krever det andre tiltak og nye metoder?

Våre tekniske deltakere kommer fra noen av medlemsbedriftene våre og vil bidra til faglig innspill i diskusjonene.

MANGE til MANGE- konseptet:
Deltakerne sitter rundt ulike bord i 20-30 min og deler spørsmål og erfaringer relatert til dagens tema. Én representant fra våre medlemmer er tilstede ved hvert bord sammen med fire til seks deltakere fra arkitekter, ingeniører, utførende mfl.

Deltakerne flytter seg deretter til neste bord med ny fagperson, med nye spørsmål, ny informasjon og innfallsvinkler. Dagen avrundes med en felles samtale.
Som vanlig får man 30-40 min i små grupper med hver fagperson, før man flytter seg til neste bord.  Felles samtale avslutter dagen.

Arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, entreprenører, utbyggere og håndverkere inviteres til faglig samling og utveksling av erfaringer.

Våre medlemmer er:
Sika, Tunge Ting, FABEKO, Mapei, Unicon, Kynningsrud prefab, Loe Betongelementer, Norcem, SIKA, FABEKO, GCB, Tunge Ting, Betongelementforeningen, Norsk Betongforening, NorBetong, Norcem, Cemex, RAD, Byggimpuls, Contiga, Hå-element.

Velkommen!