BETONGstudio inviterer til mange-til-mange-samling i BETONGstudio. I disse samlingene oppnår vi tverrfaglig utveksling av muligheter, erfaringer og løsninger med synlig betong. BETONGstudio er en sosial og uformell møteplass med faglig tyngde på betong, hvor du kan få kreative og faglige innspill om flotte betongoverflater.
 
Mange-til-mange-konseptet:
Deltakerne sitter rundt ulike bord i 20-30 min og deler spørsmål og erfaringer relatert til dagens tema. Én representant fra våre medlemmer er tilstede ved hvert bord sammen med fire til seks deltakere fra arkitekter, ingeniører, utførende mfl.
 
Deltakerne flytter seg deretter til neste bord med ny fagperson, med nye spørsmål, ny informasjon og innfallsvinkler. Dagen avrundes med en felles samtale

HØSTENS PROGRAM:

3,. oktober 2018 fra kl 13-16

Tema: BETONGENS INNHOLD, AVTRYKK OG UTTRYKK
-Resept, tilslag, sement, tilsetningsstoffer
-Forskaling
-Avtrykk

Sted: BETONGstudio –Sørligata 8b
Arrangementene er i regi av BETONGstudio og Byggutengrenser
Arrangementet er gratis.

PÅMELDING


Vårt mål er å bidra til økt forståelse og god kommunikasjon på tvers av faggruppene. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere forteller at denne formen for samvær åpner for dette.


VELKOMMEN til faglig samvær i BETONGstudio