Invitasjon til workshop over en eller to ettermiddager:
BETONGELEMENTER – prosessen og muligheter
for arkitekter, elementprodusenter, ingeniører og andre

Deltakerne kan velge å være med på en eller begge dagene.

Betongelementer workshop

Del 1: Prosessen – Dialog, gode argumenter, kommunikasjon, potensiale, utfordringer
Tid: Onsdag 16.3.2015 kl 13.00-16.00

Del 2: Muligheter – Variasjonsmuligheter, metoder, uttrykk, formbarhet, materialet, teknikk
Tid: Torsdag 17.3.2015 kl 13.00-16.00

Sted: BETONGstudio –Sørligata 8b (kart)
Arrangementet er i regi av BETONGstudio
Arrangementet er gratis og deltagerantallet vil være begrenset til 15-20 personer

Workshopen vil ta for seg muligheter og løsninger med betongelementer sett fra de ulike faggruppenes ståsted.

Utfordring:

  • Betongelementprodusentene ønsker å lage tilpassete elementer og å være i dialog med arkitektene
  • Arkitektene ønsker tilpassete modulserier og å utvikle bygg med egen identitet.
  • Hvordan kan vi da lage flere særegne bygg med synlige betongelementer?

Tekniske bidragsytere denne gangen er representanter fra Loe Betong as, Byggimpuls as, Betongelementforeningen og Tunge Ting as

PÅMELDING HER - INNEN MANDAG 14. MARS

BETONGstudio ønsker å utvikle et forum for deling av kunnskap, fakta og erfaring knyttet til den synlige betongen. Vanligvis finner man løsninger ved å oppsøke eget kontaktnett i bedriften eller en leverandør, ofte i en en-til-en-situasjon.

BETONGstudio vil i år invitere til en ny type dialog «mange-til-mange» hvor leverandørene, entreprenører, arkitekter, RIB og byggherrer utveksler erfaringer og løsninger

Vi ønsker med dette å:

samle dere som på ulike måter jobber med den synlige betongen og bringe til torgs utfordringer og spørsmål.bidra på vår måte til en enklere formidling av erfaringer og løsninger.samle utførende entreprenører til disse samtalene for å kunne knytte tekniske beskrivelser til praktiske utførelsesmetoder.

Målgrupper er i første rekke arkitekter og rådgivende ingeniører. Entreprenør og byggherre har også ha god nytte av dette. Håndverkere er alltid velkommen til BETONGstudio.

Vi tror en ”mange-til-mange”-metode vil gi deltakerne innblikk også i andre løsninger enn de en sitter med i eget prosjekt. Dette kan man bruke i det neste…