BETONGstudios ”Løsnings-forum” håper vi vil være en ny måte dele kunnskap og erfaring. Vi ønsker å samle fagfolk med felles interesser, men ulik posisjon til faglige samtaler.

V har invitert spesialister fra følgende selskaper som vil ta for seg de ulike delene av prosessen:

 • Tunge Ting AS
 • Block Berge Bygg AS
 • Byggimpuls AS
 • Spenncon AS
 • Loe Betongelementer AS

Ta gjerne med noen av dine egne prosjekteksempler slik at disse kan bli diskutert.

 

Tid:  Torsdag 23. april klokken 1200-1600
Sted: BETONGstudio –Sørligata 8b
Arrangementet er i regi av BETONGstudio
Arrangementet er gratis og deltagerantallet vil være fra 15-20 personer

 

TEMAER:

Muligheter
Hva lar seg gjøre?

 • Moduler
 • Form og funksjon
 • Variasjon i synlige flater
  • tilført forskalingen – avtrykk på flaten
  • slipte flater
  • kjemisk/fysisk behandling

Planlegging
Ideutvikling – kunnskapsutveksling – dialog – konkretisering   

 • utfordringer
 • begrensninger
 • muligheter
 • ubrukte resurser og ny bruk av teknikker og kunnskap

Gjennomføring
Detaljert gjennomgang av prosessen fra konstruksjon til montering


DAGSPLAN:

Start kl 12 med en lett lunsj

Del 1

Presentasjon av BETONGstudio

Innføring i dagens program

   •  Hvorfor, hva og hvordan

Presentasjon av deltakerne

   • Tekniske deltakere = medlemmer i BETONGstudio med særemne
   • Praktiske deltakere = arkitekter, ingeniører, leverandører, mfl

Ca 20 min

 

Del 2

Inndeling i 3-4 grupper m 4/5 praktisk deltakere og 1 teknisk deltaker

   • Innføring og dialog om emnet
   • Samtale og utveksling av problemstillinger og erfaring
   • Teknisk deltaker forflytter seg fra bord til bord

Ca 40 min på hvert område

Totalt ca 2t

Del 3

Felles samtale om generelle og spesifikke emner

   • utveksling og dialog
   • aktuelle problemstillinger som har dukket opp ila fordypningstiden
   • fri prat og flyt

min 1 time

Slutt kl 1600

 


BETONGstudio ønsker å utvikle et forum  for deling av kunnskap, fakta og erfaring knyttet til den synlige betongen. Vanligvis finner man løsninger ved å oppsøke eget kontaktnett i bedriften eller en leverandør, ofte i en en-til-en-situasjon.

BETONGstudio vil  i år invitere til en ny type dialog «mange-til-mange» hvor leverandørene, entreprenører, arkitekter, RIB og byggherrer  utveksler erfaringer og løsninger 

Vi ønsker med dette å:

 • samle dere som på ulike måter jobber med den synlige betongen og bringe til torgs utfordringer og spørsmål.
 • bidra på vår måte til en enklere formidling av erfaringer og løsninger.
 • samle utførende entreprenører til disse samtalene for å kunne knytte tekniske beskrivelser til praktiske utførelsesmetoder.

Målgrupper er i første rekke arkitekter og rådgivende ingeniører. Entreprenør og byggherre har også ha god nytte av dette. Håndverkere er alltid velkommen til BETONGstudio.

Vi tror en ”mange-til-mange”-metode vil gi deltakerne innblikk også i andre løsninger enn de en sitter med i eget prosjekt. Dette kan man bruke i det neste…