etterbeh kursBETONGstudio vil i år invitere til en ny type dialog «mange-til-mange»
hvor leverandørene, entreprenører, arkitekter, RIB og byggherrer utveksler erfaringer og løsninger

Tid: Torsdag 19. mars 2015 klokken 1300-1600

Sted: BETONGstudio –Sørligata 8b
Arrangementet er gratis og deltagerantallet vil være fra 15-20 personer

 

BETONGstudio vil i år invitere til en ny type dialog «mange-til-mange»
hvor leverandørene, entreprenører, arkitekter, RIB og byggherrer utveksler erfaringer og løsninger

 Tid: Torsdag 19. mars klokken 1300-1600 Sted: BETONGstudio –Sørligata 8b
Arrangementet er gratis og deltagerantallet vil være fra 15-20 personer

Påmelding

 

Svaret på et slikt spørsmål er avhengig av hva du er ute etter. Hva ønsker du å oppnå med etterbehandling av betongen?   

Impregnering:

 • Forsterkning av overflaten
 • Beskyttelse mot misfarging av overflaten
 • Beskyttelse mot ukontrollert nedbrytning av overflaten
 • Styre aldring

Konservering:

 • Beholde flaten ”ny”
 • Forhindre nedbryting
 • Stoppe aldring

Endring av den støpte flaten – prosjekterte tiltak eller videreutvikling:

 • Pigmentering
 • Lasur
 • Valgte justeringer

Reparasjon – ikke prosjekterte tiltak:

 • Utbedre avvik, rep og flikk
 • Struktur – korreksjoner/større skader
 • Tekstur – korreksjoner/skader i overflaten  
 • Farge – korreksjoner /tilpassing av farge

BETONGstudios ”Løsnings-forum” håper vi vil være en ny måte å finne riktige løsninger.
For å oppnå gode resultater er det viktig at du formidler rammene for arbeidet og beskriver etterbehandlingen klart og entydig.
Hvilke metoder skal man velge når og til hva, og hva må man gjøre for å unngå katastrofene?

Vi har invitert spesialister fra følgende selskaper som vil presentere konkrete løsninger:

 • Mapei
 • Sika Norge
 • BASF
 • Grace Construction Products
 • Surfa Products Scandinavia

Ta gjerne med noen av dine egne prosjekteksempler slik at disse kan bli diskutert med spesialistene.


BETONGstudio ønsker å utvikle et forum  for deling av kunnskap, fakta og erfaring knyttet til den synlige betongen. Vanligvis finner man løsninger ved å oppsøke eget kontaktnett i bedriften eller en leverandør, ofte i en en-til-en-situasjon.

BETONGstudio vil  i år invitere til en ny type dialog «mange-til-mange» hvor leverandørene, entreprenører, arkitekter, RIB og byggherrer  utveksler erfaringer og løsninger 

Vi ønsker med dette å:

 • samle dere som på ulike måter jobber med den synlige betongen og bringe til torgs utfordringer og spørsmål.
 • bidra på vår måte til en enklere formidling av erfaringer og løsninger.
 • samle utførende entreprenører til disse samtalene for å kunne knytte tekniske beskrivelser til praktiske utførelsesmetoder.

Målgrupper er i første rekke arkitekter og rådgivende ingeniører. Entreprenør og byggherre har også ha god nytte av dette. Håndverkere er alltid velkommen  til BETONGstudio.

Vi tror en ”mange-til-mange”-metode vil gi deltakerne innblikk også i andre løsninger enn de en sitter med i eget prosjekt. Dette kan man bruke i det neste…