Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

01-18-01 slipt

Tilslag:  0-8 mm marmor, Langnes - 8-16 mm rød kalkstein, Jemtland

Pigment: Bayferrox 318 - 5%

Additional Info

  • Prøve nr: 01-18-01
  • Gruppe: Overflatebehandlet herdet flate
  • Metode: Slipt flate
  • Sement type: Superwhite Aalborg
  • Etterbehandling: Ingen