Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

01-02-01 slipt

Tilslag:  0-8 mm  marmor, Langnes
8-16 mm rød kalkstein, Jemtland

Sika SP40

Additional Info

  • Prøve nr: 01-02-01
  • Gruppe: Overflatebehandlet herdet flate
  • Metode: Slipt flate
  • Sement type: Superwhite Aaltborg
  • Etterbehandling: Ingen