BetongprøverMålet er at BETONGstudio skal være fylt med en utstilling av gode eksempler på betongoverflater gjennom lett tilgjengelige støpeprøver, eksempler på overflater, etterbehandlinger og gode veiledninger.  BETONGstudio har åpningstider tirsdager klokken 1300-1600, der interesserte kan komme for på nært hold å studere de utstilte prøvene. Besøk utenfor denne tiden kan avtales spesielt.

Samtidig skal BETONGstudio være tilrettelagt for praktisk innføring i bruk av betong under veiledning av BRUKdesign.

I betong lab/verksted holdes kurs og seminarer for å dele kunnskap om materialet, ved å blande og støpe, teste og “forske”.

Betong er for mange både magisk og mystisk. Kunnskap og kommunikasjon mellom de involverte i HELE prosessen vil øke de magiske resultatene, sikre gode betongoverflater og minke mystikken rundt materialet. Ved å etablere dette senteret ønsker vi å tilby et sted der alle faggruppene kan møtes til konstruktiv dialog. Gjerne tidlig og underveis i byggeprosesser.