Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

06-103-01 kostet

Tilslag: 0-8 mm Kvelstad, Verdal,
0-8 mm Hanset, Eide,
8-16 mm kalkstein, VerdaL

Additional Info

  • Prøve nr: 07-111-01
  • Gruppe: Overflatebehandlet fersk flate
  • Metode: Brettskurt så raket og kostet
  • Sement type: Industri CEM 1
  • Etterbehandling: Ingen