Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

07-114-01 frilagt

Retardering ved bruk av Graphic Concrete papir

Tilslag: 0-8 mm marmor, Langenes

Pigment: Bayferrox 318 5%

Additional Info

  • Prøve nr: 07-114-01
  • Gruppe: Overflatebehandlet fersk flate
  • Metode: Grafic concrete
  • Sement type: Superwhite Ålborg
  • Etterbehandling: Ingen