Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

05-86-02 frilagt

Retarderingsgrad 5-7 mm

Tilslag: 0-8 mm Hanset, Eide - 8-16 mm marmor, Langenes

Pigment: Bayferrox 318 5%

Additional Info

  • Gruppe: Overflatebehandlet fersk flate
  • Metode: Retardert
  • Sement type: Industri CEM 1
  • Etterbehandling: Ingen