Sidene med overflateprøver er under opparbeiding.

05-86-01 frilagt

Retarderingsgrad 5-7 mm

Tilslag: 0-8 mm Hanset, Eide - 8-16 mm rød kalkstein, Jæmtland

Additional Info

  • Prøve nr: 05-86-01
  • Gruppe: Overflatebehandlet fersk flate
  • Metode: Retardert
  • Sement type: Industri CEM 1
  • Etterbehandling: Ingen